Modlitwa o uzdrowienie za przyczyną Bł. Ks. Bronisława Markiewicza