I Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Pwt 26, 4-10)

Psalm (Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b))

2. czytanie (Rz 10, 8-13)

Aklamacja (Mt 4, 4b)

Ewangelia (Łk 4, 1-13)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki