(Untitled)

MODLITWY NAD LUDEM Na zakończenie Mszy stacyjnej w okresie Wielkiego Postu papież nad zgromadzonymi odmawiał specjalną modlitwę błogosławieństwa. Po reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II zostały na ich wzór ułożone także modlitwy, które mogą być używane również poza okresem Wielkiego Postu. Kapłan może odmówić modlitwę nad ludem na zakończenie Mszy, Liturgii Słowa, Liturgii Godzin albo obrzędu … [Read more…]