II Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Rdz 15, 5-12. 17-18)

Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14 (R.: 1b))

2. czytanie (Flp 3, 17 – 4, 1)

Aklamacja (Por. Mt 17, 5)

Ewangelia (Łk 9, 28b-36)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki