IV Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Joz 5, 9a. 10-12)

Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 9a))

2. czytanie (2 Kor 5, 17-21)

Aklamacja (Łk 15, 18)

Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki