Niedziela Męki Pańskiej

1. czytanie (Iz 50, 4-7)

Psalm (Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a))

2. czytanie (Flp 2, 6-11)

Aklamacja (Por. Flp 2, 8-9)

Ewangelia (Łk 23, 1-49)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki