Niedziela Świętej Rodziny  (26.12.2021)

Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki