Niedziela w Oktawie Wielkanocy, czyli Bożego Miłosierdzia

1. czytanie (Dz 5, 12-16)

Psalm (Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a (R.: por. 1c))

2. czytanie (Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19)

Aklamacja (Por. J 20, 29)

Ewangelia (J 20, 19-31)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki