Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego  (16.05.2021)

Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki