Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

1. czytanie (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab)

Psalm (Jdt 13, 18bcda. 19-20 (R.: 15, 9d))

2. czytanie (Kol 1, 12-16)

Ewangelia (J 19, 25-27)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki