V Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Iz 43, 16-21)

Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))

2. czytanie (Flp 3, 8-14)

Aklamacja (Jl 2, 13bc)

Ewangelia (J 8, 1-11)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki