VII Niedziela Zwykła

1. czytanie (1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23)

Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a))

2. czytanie (1 Kor 15, 45-49)

Aklamacja (J 13, 34)

Ewangelia (Łk 6, 27-38)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki