VIII Niedziela zwykła

1. czytanie (Syr 27, 4-7)

Psalm (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2))

2. czytanie (1 Kor 15, 54b-58)

Aklamacja (Por. Flp 2, 15d. 16a)

Ewangelia (Łk 6, 39-45)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki