X Niedziela Zwykła  (06.06.2021)

Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki