XI Niedziela Zwykła  (13.06.2021)

Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki