XXX Niedziela zwykła  (24.10.2021)

Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki