Aktualności

8 marca w kaplicy szpitalnej został zamontowany zestaw multimedialny w celu ułatwienia wszystkim wiernym śpiewu podczas nabożeństw. W skład zestawu wchodzą: dwa monitory, tablet do wyświetlania tekstów oraz dodatek – aplikacja tzw. wirtualny organista jako pomoc śpiewu. 

Wszystkim, którzy wspierali to dzieło składamy serdeczne Bóg zapłać.

Kazanie pasyjne cz.2 – ks. Arkadiusz Wojnicki

II Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Rdz 15, 5-12. 17-18)

Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14 (R.: 1b))

2. czytanie (Flp 3, 17 – 4, 1)

Aklamacja (Por. Mt 17, 5)

Ewangelia (Łk 9, 28b-36)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

Kazanie pasyjne cz.1 – ks. Arkadiusz Wojnicki

I Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Pwt 26, 4-10)

Psalm (Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b))

2. czytanie (Rz 10, 8-13)

Aklamacja (Mt 4, 4b)

Ewangelia (Łk 4, 1-13)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

VIII Niedziela zwykła

1. czytanie (Syr 27, 4-7)

Psalm (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2))

2. czytanie (1 Kor 15, 54b-58)

Aklamacja (Por. Flp 2, 15d. 16a)

Ewangelia (Łk 6, 39-45)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki