Modlitwa Świętej Joanny Beretta Molla do Matki Bożej

O Maryjo! Do Ciebie się uciekam i Twoim matczynym dłoniom powierzam wszystkie moje sprawy i jestem pewna, że otrzymam to, o co Cię błagam. Ufam Ci, ponieważ jesteś moją najlepszą Matką. Tobie zawierzam, ponieważ jesteś Matką Jezusa. W zaufaniu do Ciebie odnajduję wytchnienie i pokój, bo wiem, że zostałam wysłuchana. Mamo moja, pozdrawiam Cię z głębi ufności mego serca. Tobie poświęcam się i proszę abyś pamiętała, że jestem całkowitą własnością Twoją. Strzeż mnie i bądź mi obroną, o słodka Panno Maryjo. W każdej chwili życia mego wstawiaj się za mną u Syna Swego Jezusa Chrystusa.

Amen.