Modlitwa o uzdrowienie za przyczyną Bł. Ks. Bronisława Markiewicza

Panie Jezu Chryste, który przeszedłeś przez życie pochylając się nad każdym ludzkim cierpieniem, proszę Cię przez wstawiennictwo błogosławionego o cud uzdrowienia dla ……… Jeśli taka jest Twoja wola, Boże pozwól mu (jej) cieszyć się powrotem do zdrowia i wysławiać Cię za łaskę otrzymaną za przyczyną Twego Sługi Bronisława. Amen.

Modlitwa Świętej Joanny Beretta Molla do Matki Bożej

O Maryjo! Do Ciebie się uciekam i Twoim matczynym dłoniom powierzam wszystkie moje sprawy i jestem pewna, że otrzymam to, o co Cię błagam. Ufam Ci, ponieważ jesteś moją najlepszą Matką. Tobie zawierzam, ponieważ jesteś Matką Jezusa. W zaufaniu do Ciebie odnajduję wytchnienie i pokój, bo wiem, że zostałam wysłuchana. Mamo moja, pozdrawiam Cię z … [Read more…]

Modlitwa za przyczyną Świętego Ojca Pio

O Jezu, pełen łask i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu aby wyjednać przebaczenie grzechów – pokornie błagam Cię za przyczyną świętego Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie służył Tobie oraz poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników- udziel mi przebaczenia moich win i łaski…, o którą … [Read more…]

Modlitwa za przyczyną Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej

O Jezu, któryś świętą siostrę Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego Miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą Wolą Twoją, udzielić mi łaski…, o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświecenia św. siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za … [Read more…]

Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionej Hanny Chrzanowskiej

Boże, Ty w szczególny sposób  powołałeś błogosławioną Hannę Chrzanowską do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, a swoim przykładem stale zachęcała do niesienia pomocy bliźnim, jak nas tego nauczył Pan nasz Jezus Chrystus. Amen Ojcze nasz….., Zdrowaś….., Chwała Ojcu…..

Modlitwa do Św. Jana Pawła II

Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, proszę Cię za przyczyną świętego Jana Pawła II o uzdrowienie mnie z tej choroby. Niech Duch Święty, którego otrzymałem w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi; niech mnie … [Read more…]