Modlitwa za przyczyną Świętego Ojca Pio

O Jezu, pełen łask i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu aby wyjednać przebaczenie grzechów – pokornie błagam Cię za przyczyną świętego Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie służył Tobie oraz poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników- udziel mi przebaczenia moich win i łaski…, o którą proszę. Dla większej chwały Twojej racz przyciągnąć wszystkich do swego miłującego Serca. Który żyjesz i..królujesz na wieki wieków.

Amen.