Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionej Hanny Chrzanowskiej

Boże, Ty w szczególny sposób  powołałeś błogosławioną Hannę Chrzanowską do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, a swoim przykładem stale zachęcała do niesienia pomocy bliźnim, jak nas tego nauczył Pan nasz Jezus Chrystus. Amen

Ojcze nasz….., Zdrowaś….., Chwała Ojcu…..