Błogosławiona Hanna Chrzanowska

Hanna Chrzanowska – urodzona 7 X 1902 r. w Warszawie w rodzinie zasłużonej dla nauki i kultury oraz pielęgniarstwa polskiego.

W Krakowie Hanna uczy się najpierw prywatnie. a następnie w Gimnazjum Sióstr Urszulanek, które kończy z odznaczeniem w 1920 r. Po maturze przechodzi krótki kurs pielęgniarski, aby nieść pomoc ofiarom wojny polsko – bolszewickiej. W grudniu 1920 r. rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na wieść o powstaniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa przerywa studia i wstępuje do nowo otwartej szkoły, aby całkowicie poświęcić się pielęgniarstwu.

W latach 1926 – 1929 pracuje jako instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. W latach 1929 -1939 redaguje miesięcznik „Pielęgniarka Polska”  – pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek.

Wybuch II Wojny Światowej przynosi wiele bolesnych przeżyć- umiera  ojciec  Hanny wywieziony wraz z innymi profesorami do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen oraz jedyny brat Bohdan. Doświadczenie okrucieństwa wojny istotnie wpływa na rozwój jej życia wewnętrznego. Szuka oparcia w Bogu, odkrywa siłę modlitwy i znaczenie Eucharystii , duchowo dojrzewa do ewangelicznej postawy miłości bliźniego.

Po wojnie pracuje jako kierowniczka działu pielęgniarstwa społecznego w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarsko – Położniczej i  wieloletnia wykładowczyni metodyki pielęgniarstwa otwartego w Szkole Instruktorek Pielęgniarstwa w Warszawie. Organizuje rekolekcje dla chorych w Archidiecezji Krakowskiej. Pełni wiele znaczących funkcji w strukturach szkolnych oraz innych instytucjach środowiska pielęgniarskiego, nie ukrywając swoich przekonań religijnych oraz przywiązania do wartości chrześcijańskich.

 

Bł. H. Chrzanowska w człowieku cierpiącym
dostrzegała samego Chrystusa.

Umiera w Krakowie 29 IV 1973 r. , tam też beatyfikowana  28 IV 2018 r. 
Dla środowiska pielęgniarskiego była sumieniem,
a dla chorych świadkiem i narzędziem Bożego Miłosierdzia.

18 października 2018 r. odbywa się uroczyste wprowadzenie relikwii
bł. Hanny Chrzanowskiej do kaplicy szpitalnej w Brzozowie.