Siostra Faustyna Kowalska

W 2002 roku kaplica szpitalna wzbogaciła się o relikwie Św. Siostry Faustyny. Urodziła się 25.08.1905 r. we wsi Głogowiec koło Łodzi jako trzecie z..dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich. Od..dzieciństwa cechowało ją umiłowanie modlitwy, pracowitości, posłuszeństwa i wrażliwości na ludzką niedolę. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata , a następnie jako kilkunastoletnia dziewczynka opuściła … [Read more…]

Święty Ojciec Pio

„Waszą misją jest leczenie chorego, ale jeśli nie zaniesiecie miłości do jego łóżka, to sądzę, że lekarstwa na niewiele się zdadzą… Zanieście chorym Boga…” Św. O. Pio, Francesco Forgione urodził się 25 maja w 1887 r. w Pietrelcinie, w..diecezji Benevento. Do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wstąpił 6..stycznia 1903 r. jako kandydat na kapłana. Święcenia kapłańskie przyjął … [Read more…]

Święta Joanna Beretta Molla

Joanna Beretta Molla (1922-1962), ogłoszona błogosławioną w 1994 roku, to kobieta nowoczesna. Jako doktor medycyny, pediatra i matka rodziny kochała życie. Uwielbiała przyrodę, uprawiała narciarstwo, uczęszczała do teatru i lubiła się ładnie ubrać. Życie towarzyskie, jakie prowadziła, było wsparte wielką wewnętrzną pracą nad sobą, wolą kochania Boga i pomocy bliźniemu. Stąd jej zaangażowanie w modlitwę, medytację, … [Read more…]

Błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz

Założyciel męskiego i żeńskiego Zgromadzenia św. Michała Archanioła, patron szpitala specjalistycznego w Brzozowie. Urodził się 13.07.1842 r. w Pruchniku koło Jarosławia. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1867 r. w katedrze w Przemyślu. W 1898 r. został zatwierdzony statut Towarzystwa powściągliwość i praca. 29.01.1912 r. następuje śmierć Bronisława Markiewicza. Zmarł w opinii świętości. Bł. Ks. Bronisław Markiewicz odznaczał … [Read more…]

Błogosławiona Hanna Chrzanowska

Hanna Chrzanowska – urodzona 7 X 1902 r. w Warszawie w rodzinie zasłużonej dla nauki i kultury oraz pielęgniarstwa polskiego. W Krakowie Hanna uczy się najpierw prywatnie. a następnie w Gimnazjum Sióstr Urszulanek, które kończy z odznaczeniem w 1920 r. Po maturze przechodzi krótki kurs pielęgniarski, aby nieść pomoc ofiarom wojny polsko – bolszewickiej. W grudniu 1920 r. … [Read more…]

Święty Maksymilian Kolbe

Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli. Jego rodzicami byli Juliusz Kolbe i Marianna Dąbrowska. Był jednym z trojga rodzeństwa. Przełom jego życia miał miejsce w kościele parafialnym w..Pabianicach w 1906 roku – oto w wieku lat 12 miał widzenie, bowiem ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Według jego relacji, Matka … [Read more…]

Męczennicy z Pariacoto

„MOCNI W WIERZE, PŁONĄCY MIŁOŚCIĄ,POSŁAŃCY POKOJU AŻ DO MĘCZEŃSTWA”   O. Zbigniew Strzałkowski, O. Michał Tomaszek Zbigniew Strzałkowski – urodzony w Tarnowie 3 lipca 1958 r. Do szkoły podstawowej uczęszcza w Zawadzie. W roku 1979 wstępuje do zakonu franciszkanów. W podaniu o przyjęcie pisze: „Pragnę służyć Panu Bogu w zakonie jako kapłan, w kraju lub na misjach , gdziekolwiek … [Read more…]

Święty Jan Paweł II

Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w..Wadowicach. Rodzina żyła skromnie. Jedynym żywicielem rodziny był ojciec. Młody Karol chodził do gimnazjum. Później podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wojna zastała go więc w..Krakowie. Do tego zmarł ojciec. Podjął więc pracę fizyczną w kamieniołomie, zakładach chemicznych i oczyszczalni sody. … [Read more…]