Błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz

Założyciel męskiego i żeńskiego Zgromadzenia św. Michała Archanioła, patron szpitala specjalistycznego w Brzozowie.

Urodził się 13.07.1842 r. w Pruchniku koło Jarosławia. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1867 r. w katedrze w Przemyślu. W 1898 r. został zatwierdzony statut Towarzystwa powściągliwość i praca. 29.01.1912 r. następuje śmierć Bronisława Markiewicza. Zmarł w opinii świętości.

Bł. Ks. Bronisław Markiewicz odznaczał się wielką miłością do ubogich, był..wielkim wychowawcą i przyjacielem najbiedniejszych i najbardziej bezradnych dzieci. Dla nich żył i im oddał całą swą miłość. Kochał swój naród chociaż widział jego wady i dlatego z całą determinacją walczył z pijaństwem.

Ze wszystkich sił walczył o lepszą przyszłość dla Polski, szerząc hasło „powściągliwość i praca”. Bł. Ks. Bronisław Markiewicz może być dla nas wspaniałym wzorem katolickiego działacza społecznego. Doskonale wiedział, co robić, by nasza Ojczyzna rosła w siłę a Polacy byli szczęśliwsi, zamożniejsi i..„Bogiem silni”. Jego motto: „Bóg ponad wszystko”, skłania by pracując dla dobra Polski i Polaków nie zapominać o Tym, bez którego każda nasza praca traci sens.

W powszechnej opinii ks. Markiewicz miał dar proroczy. Przepowiedział on m.in. „Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego Papieża. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy jest.”

19.06.2005 r. w Warszawie na placu Piłsudskiego odbyła się beatyfikacja ks...Bronisława Markiewicza. Uroczystej Mszy przewodniczył Prymas Polski Józef Glemp. Już 16.11.2005 r. w kaplicy szpitalnej odbyła się Msza dziękczynna za beatyfikację ks. Bronisława Markiewicza w czasie której nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii i poświęcenie Jego ołtarzyka.