Męczennicy z Pariacoto

„MOCNI W WIERZE, PŁONĄCY MIŁOŚCIĄ,
POSŁAŃCY POKOJU AŻ DO MĘCZEŃSTWA”

 

O. Zbigniew Strzałkowski, O. Michał Tomaszek

Zbigniew Strzałkowski – urodzony w Tarnowie 3 lipca 1958 r.

Do szkoły podstawowej uczęszcza w Zawadzie. W roku 1979 wstępuje do zakonu franciszkanów. W podaniu o przyjęcie pisze: „Pragnę służyć Panu Bogu w zakonie jako kapłan, w kraju lub na misjach , gdziekolwiek mnie Bóg powoła….”

Świadectwo o postawie religijno- moralnej wystawia Zbigniewowi jego duszpasterz w Zawadzie ks. Dr Paweł Śliwa: „Zbigniew Strzałkowski należy do najbardziej wzorowych młodzieńców w Zawadzie.   Jest ogromnie uprzejmy dla kapłanów, dla osób starszych  w ogóle dla wszystkich. Jest intelektualnie utalentowany i przejęty Bogiem, a zarazem pogodny i serdeczny w pożyciu koleżeńskim.”

15 czerwca 1985 r zostaje wyświęcony przez bpa Albina Małysiaka na diakona. Święcenia prezbiteriatu  przyjmuje 7 czerwca 1986 r. we franciszkańskim kościele we Wrocławiu z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. 1 września 1988 r. udaje się do klasztoru we Wrocławiu w celu rozpoczęcia przygotowań do wyjazdu na misje. 28 listopada 1988 r. wraz z o. Jarosławem Wysoczańskim udaje się z Warszawy przez Moskwę do Limy. Po przybyciu na miejsce intensywnie uczy się języka hiszpańskiego.  Po kilku miesiącach rozpoczyna posługę kapłańską w nowej placówce w Andach w Pariacoto.

Talent organizacyjny łączył z ogromną pracowitością i wielką odpowiedzialnością. Jego domeną jest troska o chorych . Leczy ich  dusze i..ciała.

9 sierpnia 1991 r. zostaje zamordowany wraz z o. Michałem Tomaszkiem za wiarę i miłość przez terrorystów Komunistycznej Partii Peru „Świetlisty Szlak”.

 

 

 

Michał Tomaszek – urodzony 23 września 1960 r. w Łękawicy k. Żywca.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Łękawicy naukę kontynuuje w Niższym Seminarium Duchownym  Franciszkanów w Legnicy. Po maturze , w roku 1980 wstępuje do Zakonu. W podaniu o przyjęcie pisze: „Już od dawna jestem przekonany że mam powołanie do kapłaństwa  i Zakonu… Pragnieniem moim jest praca na misjach, by w ten sposób służyć Bogu i Niepokalanej.”

Habit zakonny otrzymuje w uroczystość św. Franciszka – 4 października 1980 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbywa  w latach 1981 – 1987 w  Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie, gdzie 8 grudnia 1985 r. uroczyście ślubuje żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności  i..w..czystości. 23 maja 1987 r. zostaje wyświęcony na prezbitera w Bazylice św. Franciszka w Krakowie przez abp Albina Małysiaka.
W czasie pracy duszpasterskiej w Pieńsku dowiaduje się, że jego dwaj współbracia  o. Zbigniew Strzałkowski i o. Jarosław Wysoczański  – mają wyjechać na misje do Peru. Zwracał się wówczas z prośbą do swojego przełożonego o pozwolenie na podobny wyjazd. W  lipcu 1989 roku dołącza do nich. O. Michał już w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, że misja w Peru jest trudna i może być narażona na niebezpieczeństwo.  Przed wyjazdem na misje, odważnie mówi: ,,Jeśli trzeba będzie dla sprawy Bożej złożyć ofiarę życia, to nie zawaham się”.

Ginie wraz z o. Zbigniewem Strzałkowskim 9 sierpnia 1991 r.

 

 

5 grudnia 2015 r. w Chimbote w Peru
następuje beatyfikacja O. Zbigniewa i O. Michała.

26 czerwca  2016 r . relikwie bł. O. Michała i O. Zbigniewa
zostają uroczyście wprowadzone do kaplicy szpitalnej w Brzozowie.