Święta Joanna Beretta Molla

Joanna Beretta Molla (1922-1962), ogłoszona błogosławioną w 1994 roku, to kobieta nowoczesna. Jako doktor medycyny, pediatra i matka rodziny kochała życie. Uwielbiała przyrodę, uprawiała narciarstwo, uczęszczała do teatru i lubiła się ładnie ubrać. Życie towarzyskie, jakie prowadziła, było wsparte wielką wewnętrzną pracą nad sobą, wolą kochania Boga i pomocy bliźniemu. Stąd jej zaangażowanie w modlitwę, medytację, udział w Akcji Katolickiej i wolontariacie.

Poza tym ważna była dla niej rodzina. Otrzymawszy od rodziców przykład chrześcijańskiej pobożności, zdecydowała się na naśladowanie ich życia. Wniosła w małżeństwo radość życia i spontaniczne pragnienie urodzenia wielu dzieci. Czwarty stan błogosławiony okazał się być jednak wezwaniem do poświęcenia życia, które ofiarowała z pełną świadomością właśnie ze względu na tę miłość, która jest mocniejsza niż śmierć.

„Życie tej wspaniałej kobiety kochającej życie, mężatki, matki rodziny, lekarki niezwykle oddanej obowiązkom zawodowym, która poświęciła się obronie godności życia’ – jak powiedział o niej kardynał Carlo Maria Martini – było całkowicie skoncentrowane na osobie Jezusa Chrystusa, stanowiło urzeczywistnienie kilku cech Oblicza Jezusa, które Joanna kochała i..kontemplowała”.

Uroczystość wprowadzenia relikwii Św. Joanny Beretta Molla do kaplicy szpitalnej nastąpiła 22.09.2004 r. Relikwie przekazała S. Virginia Beretta siostra Świętej.