Niedziela Męki Pańskiej

1. czytanie (Iz 50, 4-7) Psalm (Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a)) 2. czytanie (Flp 2, 6-11) Aklamacja (Por. Flp 2, 8-9) Ewangelia (Łk 23, 1-49) Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

V Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Iz 43, 16-21) Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a)) 2. czytanie (Flp 3, 8-14) Aklamacja (Jl 2, 13bc) Ewangelia (J 8, 1-11) Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

IV Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Joz 5, 9a. 10-12) Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 9a)) 2. czytanie (2 Kor 5, 17-21) Aklamacja (Łk 15, 18) Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32) Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

III Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Wj 3, 1-8a. 13-15) Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 (R.: por. 8a)) 2. czytanie (1 Kor 10, 1-6. 10-12) Aklamacja (Por. Mt 4, 17) Ewangelia (Łk 13, 1-9) Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

(Untitled)

8 marca w kaplicy szpitalnej został zamontowany zestaw multimedialny w celu ułatwienia wszystkim wiernym śpiewu podczas nabożeństw. W skład zestawu wchodzą: dwa monitory, tablet do wyświetlania tekstów oraz dodatek – aplikacja tzw. wirtualny organista jako pomoc śpiewu.  Wszystkim, którzy wspierali to dzieło składamy serdeczne Bóg zapłać.