VIII Niedziela zwykła

1. czytanie (Syr 27, 4-7) Psalm (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2)) 2. czytanie (1 Kor 15, 54b-58) Aklamacja (Por. Flp 2, 15d. 16a) Ewangelia (Łk 6, 39-45) Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

VII Niedziela Zwykła

1. czytanie (1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23) Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)) 2. czytanie (1 Kor 15, 45-49) Aklamacja (J 13, 34) Ewangelia (Łk 6, 27-38) Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki