II Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Rdz 15, 5-12. 17-18) Psalm (Ps 27 (26), 1bcde. 7-8. 9abc. 13-14 (R.: 1b)) 2. czytanie (Flp 3, 17 – 4, 1) Aklamacja (Por. Mt 17, 5) Ewangelia (Łk 9, 28b-36) Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

I Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Pwt 26, 4-10) Psalm (Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b)) 2. czytanie (Rz 10, 8-13) Aklamacja (Mt 4, 4b) Ewangelia (Łk 4, 1-13) Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

VIII Niedziela zwykła

1. czytanie (Syr 27, 4-7) Psalm (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2)) 2. czytanie (1 Kor 15, 54b-58) Aklamacja (Por. Flp 2, 15d. 16a) Ewangelia (Łk 6, 39-45) Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

VII Niedziela Zwykła

1. czytanie (1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23) Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)) 2. czytanie (1 Kor 15, 45-49) Aklamacja (J 13, 34) Ewangelia (Łk 6, 27-38) Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki