Aktualności

V Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Iz 43, 16-21)

Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))

2. czytanie (Flp 3, 8-14)

Aklamacja (Jl 2, 13bc)

Ewangelia (J 8, 1-11)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

Kazanie pasyjne cz.4 – ks. Arkadiusz Wojnicki

IV Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Joz 5, 9a. 10-12)

Psalm (Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 9a))

2. czytanie (2 Kor 5, 17-21)

Aklamacja (Łk 15, 18)

Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

Kazanie pasyjne cz.3 – ks. Arkadiusz Wojnicki

III Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Wj 3, 1-8a. 13-15)

Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 (R.: por. 8a))

2. czytanie (1 Kor 10, 1-6. 10-12)

Aklamacja (Por. Mt 4, 17)

Ewangelia (Łk 13, 1-9)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

8 marca w kaplicy szpitalnej został zamontowany zestaw multimedialny w celu ułatwienia wszystkim wiernym śpiewu podczas nabożeństw. W skład zestawu wchodzą: dwa monitory, tablet do wyświetlania tekstów oraz dodatek – aplikacja tzw. wirtualny organista jako pomoc śpiewu. 

Wszystkim, którzy wspierali to dzieło składamy serdeczne Bóg zapłać.

Kazanie pasyjne cz.2 – ks. Arkadiusz Wojnicki