Aktualności

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

1. czytanie (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab)

Psalm (Jdt 13, 18bcda. 19-20 (R.: 15, 9d))

2. czytanie (Kol 1, 12-16)

Ewangelia (J 19, 25-27)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

III Niedziela Wielkanocy

1. czytanie (Dz 5, 27b-32. 40b-41)

Psalm (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a))

2. czytanie (Ap 5, 11-14)

Ewangelia (J 21, 1-19)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

Niedziela w Oktawie Wielkanocy, czyli Bożego Miłosierdzia

1. czytanie (Dz 5, 12-16)

Psalm (Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a (R.: por. 1c))

2. czytanie (Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19)

Aklamacja (Por. J 20, 29)

Ewangelia (J 20, 19-31)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki