Aktualności

Kazanie pasyjne cz.1 – ks. Arkadiusz Wojnicki

I Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Pwt 26, 4-10)

Psalm (Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: por. 15b))

2. czytanie (Rz 10, 8-13)

Aklamacja (Mt 4, 4b)

Ewangelia (Łk 4, 1-13)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

VIII Niedziela zwykła

1. czytanie (Syr 27, 4-7)

Psalm (Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16 (R.: por. 2))

2. czytanie (1 Kor 15, 54b-58)

Aklamacja (Por. Flp 2, 15d. 16a)

Ewangelia (Łk 6, 39-45)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

VII Niedziela Zwykła

1. czytanie (1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23)

Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a))

2. czytanie (1 Kor 15, 45-49)

Aklamacja (J 13, 34)

Ewangelia (Łk 6, 27-38)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

VI Niedziela zwykła  (13.02.2022)

Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki