Aktualności

Kazanie pasyjne cz.6 – ks. Arkadiusz Wojnicki

Niedziela Męki Pańskiej

1. czytanie (Iz 50, 4-7)

Psalm (Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a))

2. czytanie (Flp 2, 6-11)

Aklamacja (Por. Flp 2, 8-9)

Ewangelia (Łk 23, 1-49)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki

Kazanie pasyjne cz.5 – ks. Arkadiusz Wojnicki

V Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Iz 43, 16-21)

Psalm (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a))

2. czytanie (Flp 3, 8-14)

Aklamacja (Jl 2, 13bc)

Ewangelia (J 8, 1-11)


Homilia – ks. Arkadiusz Wojnicki