Błogosławiona Hanna Chrzanowska

Hanna Chrzanowska – urodzona 7 X 1902 r. w Warszawie w rodzinie zasłużonej dla nauki i kultury oraz pielęgniarstwa polskiego. W Krakowie Hanna uczy się najpierw prywatnie. a następnie w Gimnazjum Sióstr Urszulanek, które kończy z odznaczeniem w 1920 r. Po maturze przechodzi krótki kurs pielęgniarski, aby nieść pomoc ofiarom wojny polsko – bolszewickiej. W grudniu 1920 r. … [Read more…]

Święty Maksymilian Kolbe

Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli. Jego rodzicami byli Juliusz Kolbe i Marianna Dąbrowska. Był jednym z trojga rodzeństwa. Przełom jego życia miał miejsce w kościele parafialnym w..Pabianicach w 1906 roku – oto w wieku lat 12 miał widzenie, bowiem ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Według jego relacji, Matka … [Read more…]

Męczennicy z Pariacoto

„MOCNI W WIERZE, PŁONĄCY MIŁOŚCIĄ,POSŁAŃCY POKOJU AŻ DO MĘCZEŃSTWA”   O. Zbigniew Strzałkowski, O. Michał Tomaszek Zbigniew Strzałkowski – urodzony w Tarnowie 3 lipca 1958 r. Do szkoły podstawowej uczęszcza w Zawadzie. W roku 1979 wstępuje do zakonu franciszkanów. W podaniu o przyjęcie pisze: „Pragnę służyć Panu Bogu w zakonie jako kapłan, w kraju lub na misjach , gdziekolwiek … [Read more…]

Święty Jan Paweł II

Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w..Wadowicach. Rodzina żyła skromnie. Jedynym żywicielem rodziny był ojciec. Młody Karol chodził do gimnazjum. Później podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wojna zastała go więc w..Krakowie. Do tego zmarł ojciec. Podjął więc pracę fizyczną w kamieniołomie, zakładach chemicznych i oczyszczalni sody. … [Read more…]

Modlitwa za przyczyną Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej

O Jezu, któryś świętą siostrę Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego Miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą Wolą Twoją, udzielić mi łaski…, o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświecenia św. siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za … [Read more…]

Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionej Hanny Chrzanowskiej

Boże, Ty w szczególny sposób  powołałeś błogosławioną Hannę Chrzanowską do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, a swoim przykładem stale zachęcała do niesienia pomocy bliźnim, jak nas tego nauczył Pan nasz Jezus Chrystus. Amen Ojcze nasz….., Zdrowaś….., Chwała Ojcu…..

Modlitwa do Św. Jana Pawła II

Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, proszę Cię za przyczyną świętego Jana Pawła II o uzdrowienie mnie z tej choroby. Niech Duch Święty, którego otrzymałem w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi; niech mnie … [Read more…]